Rosa Sabater: Sonata inacabada, de Miquel Jorba

Conferència i presentació del llibre

Rosa Sabater: Sonata inacabada, de Miquel Jorba

A càrrec de: Adolf Pla, cap del departament de Música Clàssica i Contemporània (no orquestral) de l’ESMUC; Rosa Oliveras, filla de Rosa Sabater; Miquel Jorba, autor

Sala d’Orquestra

17 hores

Accés lliure

Amb la col·laboració de Pagès editors

Rosa Sabater (ESMUC)