Leire Corpas Orozco

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Leire Corpas Orozco

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

12 hores

Especialitat: Clàssica i Contemporània

Instrument: Guitarra