Jaume Guri Batlle

Concerts/Recitals Finals 2017

Jaume Guri Batlle

Modalitat Violí

Direcció:  Vera Martínez

Sala 4

16 h

Entrada gratuïta