Classe magistral d'improvisació per a arpa

Classe magistral d'improvisació per a arpa

Rosetty de Ruiter-Verwoerdt

Aula de Cor

10.30 hores