Ignasi Piera Sedó

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Ignasi Piera Sedó

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

20.15 hores

Accés lliure