"How it’s made?, de la pràctica a la teoria"

Curs de Pedagogia: "How it’s made?, de la pràctica a la teoria"

Idees per a l’elaboració de materials didàctics musicals               

Aules 347-348

10h

Més informació