Francisco Ribas

Concert Final de Màster de l'ESMUC

Concert Final de l'estudiant Francisco Ribas, alumne del Barcelona Jazz Master

Títol: Ritmo, melodia y armonía

Professor: Lorenzo Ferrándiz

Auditori ESMUC Sala 4

19 hores

Accés lliure