Concert Camerata Cordes Esmuc Casals

Concert Camerata Cordes ESMUC Casals

Interpretaran: Samuel Barber. Adagio for Strings  Dmitri Xostakóvitx. Quartet núm.15 (versió orquestra).

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

19 hores

Accés lliure