Agnès Ruiz Clarasó

Agnès Ruiz Clarasó

Concerts/Recitals finals

Modalitat Viola

Direcció: Pillai, Ashan

Sala 4

10h

Entrada lliure