Alberto Sampablo

Sampablo, Alberto

Amb un llarg recorregut en el mon de les orquestres de Catalunya, ha estat responsable de documentació musical, director tècnic, director executiu i gerent de les principals formacions del país. També va ser el fundador i primer president de l'Associació Catalana d'Orquestres Professionals i vocal de la Junta directiva de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas.

La vocació primera és envers els equips i les persones que integren les organitzacions des d'una perspectiva basada en la confiança, el creixement i la corresponsabilitat. Actualment ha creat i dirigeix SMILE, una agència d'artistes i consultora del sector simfònic que opera a Espanya, Italia i Iberoamèrica.