Rubén López Cano

López Cano, Rubén

El seu treball d'investigació comprèn àrees com la significació, retòrica i semiòtica musicals, filosofia de la cognició musical corporal, epistemologia de la investigació musical; música popular urbana; música i postmodernitat, musicologia audiovisual, investigació artística en música, diàspora, cos i subjectivitat en música; reciclatge musical digital (remix, mashup i sampleig); covers, versions i simulacions i el videoclip i vídeo performance en música antiga i clàssica occidentals.

És autor de llibres com Música Plurifocal (1997)  i coeditor de Música, ciudades, redes: creación musical e interacción social (2008) i Semiótica Musical (2008).  Va dirigir TRANS- Revista Transcultural de Música, coedita el Observatorio de Prácticas Musicales Emergentes, i codirigeix la col · lecció Instrumentos para la investigación musical de la SIBE-Societat de etnomusicologia. Pertany als consells assessors de la Col · lecció Francisco Curt Lange (CELARG, Veneçuela), de Plop, Revista de estudios pop (Universitat Autònoma de Barcelona), de la revista Boletín Música (Casa de les Américas, Cuba), de L’ESMuC digital, de Música Popular em Revista (Brasil) i de Epistemus que publica la SACCOM (Societat Argentina per les Ciències Cognitives de la Música).

Col · labora regularment com a docent, investigador i assessor de diferents institucions i projectes d'Europa i Amèrica Llatina.

Línies de recerca

 • Recerca artística en música
 • Musicologia audiovisual
 • Anàlisi d'enregistraments
 • Gest i cos en la performance musical
 • Anàlisi per a la interpretació
 • Retòrica i semiòtica musicals
 • (Etno) musicolgía contemporània

Publicacions destacades

 • "Spanish Popular Music through Latin American eyes". In Made in Spain. London and New York: Routledge, Forthcoming 2013.
 • "Music and post-communist subjectivities in Cuba". In Music and Youth Culture in Latin America: Identity Construction Processes from New York to Buenos Aires. Oxford and New York: Oxford University Press, Forthcoming 2014.
 • Evita, el Che, Gardel y el gol de Victorino: Funciones y significados del sampleo en el tango electrónico”. Latin American Music Review 36:1, Forthcoming 2015. (Coautor juntament amb Emilia Greco).
 • “Las Músicas de Bety la fea”. Latin American Music Rewiew 34:2, Forthcoming 2013. Coautor juntament amb Maria Zuazu

Enllaços