Imma Grimalt

Grimalt, Imma

Contrabaixista i historiadora de l’art. De les diferents orquestres en què he tocat, voldria destacar la JONDE i l’Orquestra Simfònica del Vallès, on vaig ser titular durant 9 anys. L'esperit emprenedor em fa entrar en el mon de la gestió musical i creo una empresa, Musical Difusió, de representació d’artistes i management. 

Seguidament treballo com a directora de Desenvolupament a l’Auditori de Barcelona, fins al 2011. Des del 1993 sóc la professora de contrabaix al Conservatori Municipal de Manresa. El meu interès per la pedagogia adreçada als mes petits em porta a publicar el llibre Baixcontrabaix amb l’editorial Boileau.

Accedeixo al Departament de Producció i Gestió de l'Esmuc al 2004 per donar classes de l'assignatura Desenvolupament professional. Actualment sóc la cap del Departament de Producció i Gestió a l’ESMUC, on compagino la gestió amb la docència.