Javier Duque

Javier Duque
Pedagogia sistemàtica de la música I i II
Seminari de didàctica
Psicopedagogia
Desenvolupament professional
Seminari d’Investigació en educació musical
Organització i contextos educatius
Didàctica del conjunt instrumental