Joan Díaz

Díaz, Joan

Professor de piano jazz

Nom i assignatura. Joan DÍAZ Piano jazz / Improvisació / Combo

Categoria professional. Professor titular

Càrrec. Professor de piano jazz / Improvisació / Combo

Titulacions acadèmiques. Títol superior en l'especialitat de intèrprete de piano jazz i música moderna (ESMUC)

Activitat concertística. Concerts a Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Portugal, Mali, Bolívia i Equador, en Festivals Internacionals de Jazz.

Interessos i projectes d'investigació. Incorporació d'instruments de la cobla (sardana) al repertori de jazz modern.
Composició a partir de textos literaris

Especialització interpretativa. Herbie Hancock, Weather Report, Bill Evans.

Premis. Al millor pianista i teclista per la AMJC en cinc ocasions. Premi al millor CD de Jazz 'We sing Bill Evans' de la revista "Enderrock". Finalista en dues ocasions als premis ARC.

Enregistraments. Com acompanyant: 35 Cds (aprox). Com a líder: 7Cds. BSO per a Cinema: 6 per a TV3

Altres mèrits. Masterclasses de piano, combo i harmonia en diferents ciutats espanyoles i en sudamérica.

Per a més informació: http://joandiaz.seedmusic.eu/