Cori Casanova i Barberà

Cori Casanova

Metge foniatre per l’ Universitat de París XIII. Grau Superior de Cant, Conservatori Superior de Música de Barcelona. Premi d’ Honor de Grau Superior. Professora del Grau de Logopèdia de la Universitat Ramón Llull-Blanquerna. Professora de l’ Escola Superior de Música de Catalunya.

Durant 10 anys dedicà la seva vida al Cant, duent a terme tant recitals de lied, com oratori i òpera a Espanya i a d’altres països.

La seva formació i la passió per la veu, especialment cantada, li ha permès una comprensió del fenomen vocal com a quelcom depenent tant del cos com de la ment i dels aprenentatges.

Participa activament en les organitzacions professionals internacionals (Unió Europea de Foniatres, Collegium Medicorum Theatri) i és membre de la Societat Francesa de Foniatria i de la Sociedad Médica Española de Foniatría.Va ser de la Junta fundadora de l’Associació Catalana de Porfessors de Cant.

Ha publicat diversos llibres en col·laboració a Espanya, França i Itàlia, així com articles en revistes especialitzades, tant sobre veu com sobre audició.

Forma part de l’equip interdisciplinar CONSULTAVEU (logopedes, ORL, metge foniatre, etz) amb el qual han realitzat diversos cursos de formació tan per a metges, com a logopedes i altres professionals interessats en el món de la veu. 

Línies de recerca

 • Veu cantada infantil: canvi de veu
 • Mecanismes laringis en cantants.
 • Fonocirurgia en cantants
 • Prevenció de risc vocals en cors infantils i d’adults

Últimes publicacions

Capítols de llibre

 • BUSTOS, I (coord.)"Intervención logopédica en trastornos de la voz". Ed Paidotribo. Barcelona, 2013.
 • Casanova, C. Capítol "Diagnóstico medicofoniátrico de las alteraciones de la voz"
 • Botey, Q., Casanova, C., Ferran, F., Jordana, M., Solà, G., Martín P. Capítol "Cirugía de cuerdas vocales: importancia del trabajo interdisciplinario"
 • COBETA, I., NÚÑEZ, F., FERNÁNDEZ, S. (coord.) "PATOLOGÍA DE LA VOZ". MARGE. Medicina Books. Barcelona, 2013.
 • Casanova, C. Capítol "Características de la voz cantada y estilos vocales"
 • BUSTOS, I (coord.) "Tratamiento de los problemas de la voz". Casanova, C. Capítol "Disfonía. Concepto y causas". CEPE. Barcelona, 2007

Articles

 • Gassull, C., Casanova, C., Botey, Q., Amador, M. (2010) The impact of the reactivity to stress in teachers with voice problems. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 62, 1-2.2010
 • Casanova, C., Ferrán Vila, F. (2009) Fonocirugía y disfonía infantil. Nuestra casuistica. Reflexiones sobre la indicación. 60 Congreso Nacional de la SEORL y Patología Cérvico-Facial. Madrid. Noviembre 2009.
 • Valero, J., Casanova, C., Vila, J.M., Ejarque, J. (2002) Calidad vocal e inteligibilidad fonética del habla en escolares sordos profundos prelocutivos de entre 4 y 9 años educados en la modalidad oralista. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 22, 1, 32-39.
 • Casanova, C. (2002) La veu dels infants. Revista SCIC. Maig-Juny.

 Enregistrements audio/imatge

 • Participació programa “Què ,qui , com” TV·, Dominar la  veu
 • Participació/entrevista programa “La tribu” Catalunya ràdio

Projectes de recerca o d’acció educativa

 • Plà de prevenció de trastorns de la veu a l’ Escola Coral de l’ Orfeó Català , a l’ Orfeó Català i al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
 • Propera docència a la EAP (European Academy of phoniatics) en la formació europea de metges foniatres sobre “La respiració en el Cant”

Enllaços

Consultaveu