Montserrat Bonet i Agustí

Montserrat Bonet
Didàctica del Conjunt Coral
Practicum I
Seminari d’investigació musical

Metgessa i músic, directora de cor i pedagoga de la veu, doctora en Medicina i Cirurgia i especialista en Foniatria i Otorinolaringologia, exerceix de professora a la Universitat de Barcelona i a l’Esmuc i de metgessa foniatra al Consultori Bonet i al Centre Hospitalari de Perpinyà. Nascuda en el si d’una família de músics on ha rebut la influència de Conxita Badia i de Narcís Bonet. Estudià violí i piano, direcció coral, cant a l'Escola Virtèlia, l’Acadèmia Marshall i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Cantà al Cor Llevant i al Cor Madrigal de Barcelona. Dirigí la Coral Eixerits del Foment Martinenc, la Coral de la Facultat de Medicina de la Universitat Autónoma, el Cor Ariadna i el Cor Signum de l‘Agrupació Cor Madrigal de Barcelona. Estudià a l’Escola de Pedagogia Musical. Fou professora de llenguatge musical, direcció coral, conjunt coral i formació vocal. Des del 2003 és professora de pedagogia de la veu i didàctica del conjunt coral a l’ESMUC. Ha publicat a Columna Música un CD dedicat a la memòria dels compositors Nin Obra vocal i coral del qual n’és la directora musical.

Línies de recerca

 • pedagogia de la veu
 • pedagogia del cant
 • foniatria
 • didàctica del conjunt coral
 • tècnica vocal en grup
 • sordesa als músics
 • higiene de la veu
 • problemes en el canvi de la veu

Principals línies en la direcció de Projectes finals de carrera /màster i pràcticum

 • tècnica vocal

Últimes publicacions

Llibres

 • Manual de Rehabilitación del sordo adulto. Ed Masson, 1993

Capítols de llibre

 • BONET M. Disfonías, al Manual de Logopedia de Peña-Casanova, 4ª edició, Editorial Elsevier Masson, 2014
 • BONET M: Fisiología del cant. a Rumbau, J: Fisiologia i Patologia del cant, 2003 www.joseprumbau.com
 • BONET M: Alteraciones de la palabra y el lenguaje y su rehabilitación. a: J. Marco  y col.: Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 2ª Edición., capítol 27, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2006
 • Articles
 • BONET M: Patologia vocal del cantant a la Revista Musical Catalana 2000;185:32-33

Enregistraments d’audio / imatge

 • CD (1995) conjunt amb l’Agrupació Cor Madrigal (ACM) editat per Hars Harmònica, en directe del concert de nadal. Montserrat Bonet dirigeix el Cor Signum de l’ACM i el programa comú.
 • CD (2003) de la cantata gravada al Palau de la Música per Catalunya Música, en ocasió del 50è aniversari del Cor Madrigal, Ho sap tothom i és profecia de Narcís Bonet (per cor, dos pianos, flauta/flautí, percussió i públic); i nadales de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Edita Columna Música. La direcció artística i musical del CD a càrrec de Montserrat Bonet.
 • CD (2006) obra música vocal i coral de Joaquin Nin i Joaquin Nin-Culmell, editat per Columna Música. Disc en col.laboració amb la soprano Assumpta Mateu, el pianista Pau Casan, l'organista David Malet i el Cor de cámera Dyapason, tot sota la direcció musical de Montserrat Bonet.

Projectes de recerca i/o acció educativa

 • La salut vocal a l’escola
 • Assessoria de la veu en cors d’infants: Cor Vivaldi – petits cantors de Catalunya, Cor Esquellerinc de l’Agrupació Cor Madrigal

Enllaços

Foniatria Bonet