Currículum Interpretació Jazz i Música Moderna

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Jazz i Música Moderna

Modalitats: Clarinet jazz, Flauta travessera MM, Saxòfon jazz/MM, Trombó jazz/MM, Trompeta jazz/MM

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 24 37,5 24 37,5  23  37,5 95 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació i acompanyament de jazz/MM I, II, III i IV 2 22,5 2 22,5 2 22,5 2 22,5 8 90
Perfeccionament rítmic     2 30         2 30
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Musica de conjunt (OB) 
Big Band 1 i 2 (segons modalitat)     2 45 2 45     4 90
Conjunt instrumental 1 a 3     2 45 2 45 2 45 6 135
Cor I 2 45             2 45
Combo 1 a 10 4 45 6 67,5 4 45 6 67,5 20 225
Teoria i història (OB)
Anàlisi de jazz/MM I i II
(segons itinerari) 
3 45 3 45         6 90
Arranjaments del jazz/MM I i II
(segons itinerari) 
    3 45 3 45     6 90
Història del jazz         4 45     4 45
Història de la música popular             4 45 4 45
Composició de jazz/MM I i II
(segons itinerari) 
        3 30 3 30 6 60
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I     2 30         2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         6  90 9 135 15 225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 495 60 547,5 60 510 60 442,5 240 1995