Mobilitat

El programa Erasmus+, aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020, engloba iniciatives d'educació, formació, joventut i esport en tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest nou programa, en el qual l'Esmuc participa de ple, es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització i l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones.

Erasmus+

Fer una estada Erasmus+ a l'estranger

El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb l'Esmuc abans de marxar. 
 
L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. El centre d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.
 
Cada alumne només podrà presentar fins a 3 sol·licituds per a aquest programa.
 
Podeu trobar més informació sobre el programa Erasmus+ al web del SEPIE (Servicio Español par la Internacionalización de la Educación) i al web de la Comissió Europea.

Fer una estada Erasmus+ a l'Esmuc

Si vols cursar un semestre o un curs acadèmic a l’Esmuc, cal que, en primer terme, et dirigeixis a l’Oficina de Relacions Internacionals del teu centre. En el cas que tinguin conveni amb l’Escola, ja existeixen uns canals establerts per tal de fer-nos arribar la teva sol·licitud, i seran ells igualment que et comunicaran l’acceptació o no de la teva sol·licitud. En el cas que no hi hagi un conveni bilateral establert, serà igualment l’Oficina del teu centre qui tramitarà la sol·licitud de l’Erasmus, previ establiment de conveni entre ambdós centres.

En el moment de cursar la teva sol·licitud, cal que consultis el pla d’estudis per veure quines assignatures pots cursar. És important que estableixis les assignatures i el període que t’interessen, ja que posteriorment serà impossible de modificar l’adscripció a assignatures d’impartició individual. Igualment, també pots trobar grups d’assignatures col·lectives tancats per haver arribat al nombre límit d’estudiants.

L’establiment exacte d’aquestes assignatures vindrà confirmat amb l’aprovació o no de les assignatures sol·licitades del teu Learning Agreement, que et serà retornat abans de l’inici la teva estada. En el cas que calgui -i sigui possible- modificar posteriorment alguna de les assignatures, haurà de quedar reflectit obligatòriament en una modificació del Learning Agreement original, que haurà de ser acceptat també pel teu centre d’origen.

ATENCIÓ: Totes les sol·licituds s'han de cursar a través de l'aplicació DREAMAPPLY .

Residir a l'Estat espanyol com a estudiant

Els ciutadans de la Unió Europea tenen dret a la lliure circulació i residència al país.

Seguretat Social i assegurança escolar

Per tal de cursar estudis a l’estranger convé que tinguis algun tipus d’assegurança mèdica.

Els ciutadans de la Unió Europea emparats per la seguretat social del seu país poden disposar igualment d’aquesta assegurança a l’Estat espanyol. Només cal obtenir la Targeta Sanitària Europea (TSE) abans de sortir del propi país.

Contacta amb nosaltres 

Qualsevol consulta sobre Erasmus es pot fer a través del telèfon +34 933 523 011, extensió 3902 o a través del formulari web.