Terminis de pagament

La matrícula es pot abonar en dos terminis, cadascun d’ells per un import del 50%.

  Termini Mitjà
1r 30 de juny al 30 de juliol de 2015 Resguard de pagament per codi de barres
2n 16 de febrer de 2016 Domiciliació bancària

La devolució dels rebuts implicarà un cost addicional per l’estudiant de 40 €, en concepte de devolució i despeses de gestió.

Qualsevol canvi del compte bancari (IBAN) s'ha de comunicar a Secretaria amb una antel·lació de 15 dies abans de la data de domiciliació.