Recàrrecs

Segones i successives convocatòries

Quan un estudiant es matricula per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d'aquest crèdit s’incrementa en un 50% en les assignatures col·lectives i un 100 % en les individuals. A partir de la tercera vegada, l’increment és del 150 % en les assignatures col·lectives i del 200 % en les individuals.

Segones i successives titulacions

Als estudiants que tinguin un o més títols de grau superior de música se'ls aplica un recàrrec del 40% sobre el preu-crèdit dels crèdits que ha de cursar (aquest recàrrec no s'aplica als crèdits reconeguts).