Matriculació curs 2017-2018

Calendari de matrícula

26 i 27 de juny  estudiants de 6è i 5è anys
28-29-30 de juny 4t curs
4-5-6-7 de juliol 1r curs L'ordre de matriculació és per la nota de les proves d'accés.
10-11-12 de juliol 3r curs
13-14-17 de juliol 2n curs (*)

(*): L'ordre de matriculació de 2n, 3r i 4t es fixa a 2n a partir del sorteig d'una lletra d'inici. A 3r i 4t es mou l'ordre del grup de manera rotatòria, perquè ningú repeteixi lloc. El sorteig pel curs 17-18 ha donat la lletra "A".

Informacions generals per a la matrícula

 

HORARIS i GRUPS CURS 17-18: aquests horaris són provisionals i susceptibles de modificacions. S'actualitzaran en cas de modificacions.

ACTUALITZAT: 27 de JULIOL

Un cop realitzada la matrícula, es dóna la possibilitat de sol·licitar canvi de grup matriculat a través d'un formulari. La demanda de canvi ha d'estar sempre motivada per problemes o incompatibilitats d'horaris. Es resoldrà la sol·licitud, positiva o negativa, abans de l'inici de curs i es procedirà a la modificació de matrícula si escau. No s'acceptaran demandes de canvi de grup més enllà del dia 29 de setembre a les 14.00 h

Formulari de canvi de grup

Informacions específiques

4t CURS
  • Assignatures que conformen el currículum de 4t curs segons l'especialitat i la modalitat, amb el nombre de crèdits, les hores lectives i el període de docència recomanat.
   
3r CURS
  • Assignatures que conformen el currículum de 3r curs segons l'especialitat i la modalitat, amb el nombre de crèdits, les hores lectives i el període de docència recomanat.
   
4t i 3r CURSOS
  • Llistat de l'oferta d'assignatures optatives per especialitat, àmbit o modalitat:
  • Previsió de places disponibles en les assignatures que es poden cursar com a optatives:

 Formulari de sol·licitud d'assignatura optativa. Aquest formulari estarà disponible fins el dia 20 de juliol.

 

2n CURS
  • Assignatures que conformen el currículum de 2n curs segons l'especialitat i la modalitat, amb el nombre de crèdits, les hores lectives i el període de docència recomanat.