Interpretació d'instruments de la música antiga

L'Escola ofereix el Títol superuir de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat d'Interpretació d'instruments de la música antiga:

Objectius docents

Perfil professional

Modalitats

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat d’Interpretació de la música antiga té com a objectiu fonamental formar professionals altament qualificats en els diversos vessants d’aquest tipus de música.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants d’Interpretació de la música antiga.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Interpretació de la música antiga ha de ser un professional qualificat amb un domini complet de les tècniques d’interpretació de l’instrument i el seu repertori, i en el seu cas, d’instruments complementaris.

Haurà d’estar preparat per a exercir una tasca interpretativa d’alt nivell d’acord amb les característiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com formant part d’un conjunt, així com, en el seu cas, en la seva condició d’intèrpret acompanyant de música i de dansa. Haurà de conèixer les característiques tècniques i acústiques del seu instrument, profunditzant en el seu desenvolupament històric.

Haurà de tenir formació per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, i disposar d’una sòlida formació metodològica i humanística que  l’ajudi en la tasca d’investigació afí a l’ exercici de la seva professió.

Modalitats

Les especialitats instrumentals que s’inclouen en l’àmbit de la música antiga de l’Esmuc s’orienten cap a la interpretació del repertori occidental des del segle XVI fins al principi del XIX, tot i que regularment es duen a terme seminaris de música medieval i se’n preveuen altres sobre l’aplicació contemporània dels instruments antics. En aquest sentit, es pot dir que hi ha dos grans grups d’acord amb les característiques de context: els que comprenen l’espai corresponent als segles XVI i XVII i els que abracen el segle XVIII i el principi del XIX. Cada especialitat té les seves formacions instrumentals específiques en forma de petits o grans conjunts, així com l’orquestra barroca i clàssica.

Els estudis de música antiga comprenen les següents modalitats instrumentals:

Modalitats
Arpes històriques Flauta travessera històrica
Cant històric Fortepiano
Clarinet històric Instruments de broquet:
corneta, sacabutx, trompa natural i trompeta natural
Clavicèmbal Percussió històrica
Contrabaix històric/Violone Viola de gamba
Corda polsada Viola històrica
Fagot històric Violí històric
Flauta de bec Violoncel històric

L’Escola ha adquirit un nombre considerable d’instruments que són reproduccions de prototips històrics d’aquesta època, per facilitar-ne l’accés als estudiants.

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.
Les matèries obligatòries d’especialitat comporten sobretot les matèries d’instrument o veu, de formació instrumental complementària i de música de conjunt que inclouen assignatures com:

  • Instrument principal (docència individual)
  • Instrument secundari
  • Improvisació i ornamentació, o Baix continu

La formació es complementa amb continguts tècnics i teòrics, amb èmfasi en l’estudi de les fonts històriques i amb matèries vinculades a la musicologia.

Consulteu els currículums detallats dels quatre cursos, en les diferents modalitats.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la interpretació en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • L’exercici professional d’execució instrumental.
  • L’accés al camp de la recerca de repertoris i l’organològica (destaca una àrea d’actuació molt gran en l’àmbit geogràfic de la música ibèrica i llatinoamericana).
  • Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats l’accés a formació de postgrau i d’altres camps com la docència, el món editorial o la crítica musical.

Professorat

El departament de Música antiga vol ser un espai obert on conflueixin els estudis més especialitzats al costat de la formació complementària dels estudiants procedents d’altres àmbits, un ventall molt ampli per a les opcions individuals i l’excel·lència professional.