Manual de configuració per PC - Windows 8.1

 

Requisits

 • Un compte d'estudiant, professorat o PAS
 • Un dispositiu amb sistema operatiu Windows 8.1 amb connexió a Internet:
  1. Fent servir alguna altra xarxa Wi-Fi
  2. Fent servir i compartint la connexió 3G/4G d'un dispositiu mòbil
 • El programari SecureW2:
  • Descarregar des del següent enllaç:
 • La configuració es pot realitzar dins o fora de les instal·lacions de l'Escola

 

Instal·lació del programari SecureW2

 1. Instal·lar el programari SecureW2 amb les opcions per defecte
 2. REINICIAR EL DISPOSITIU
 3. Una cop reiniciat, seguir el següent procediment:

Nota: Les captures son orientatives doncs no podem posar les de tots els dispositius amb totes les seves versions de Windows.

Procediment previ

Abans de seguir amb el manual, hem de comprovar que prèviament no s'hagi realitzat una connexió a la xarxa eduroam. Si s'ha realitzat, l'ordinador tindrà ja un perfil eduroam creat i el procediment fallarà.

Si apareix una creu sobre la icona de la xarxa eduroam, clicar amb botó dret sobre la xarxa i seleccionar "Dejar de recordar esta red":

configuracion_win8.1_0

 

Procediment

1. Activar el dispositiu de comunicació sense fils del vostre ordinador o del vostre programari de control.

2. Anar al "Panel de Control" -> "Redes e Internet" -> "Centro de redes y recursos compartidos" i seleccionar "Configurar una nueva conexión de red":

configuracion_win8.1_1

 

3. En la nova finestra, seleccionem l'opció --> "Conectarse manualmente a una red inalámbrica":

configuracion_win8.1_2

 

4. Crear el perfil segons la configuració que es mostra a continuació. Al finalitzar clicar sobre "Siguiente":

 • Nombre de la red: eduroam
 • Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise
 • Tipo de cifrado: AES
configuracion_win8.1_3

 

 • Si al prémer "Siguiente" ens surt la següent pantalla, hem d'anar al principi d'aquest manual i llegir l'apartat Procediment previ.
configuracion_win8.1_4

 

5. Seleccionar 'Cambiar la configuración de conexión':

configuracion_win8.1_5

 

6. Anar a la pestanya "Seguridad" i, utilitzant els desplegables, deixar la següent configuració. Al finalitzar clicarem sobre "Configuración":

 • Tipo de seguridad: WPA2-enterprise
 • Tipo de cifrado: AES
 • Método de autenticación de red: SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS

  

configurar_W8_5

 

7. Se'ns obrirà la finestra del SecureW2 on haurem d'escollir el perfil esmuc i clicarem sobre el botó "Configurar":

configurar_W8_6

 

8. Anem a la pestanya "Cuenta de usuario" i omplenem les caselles "Usuario" i "Contrasenya" amb les següents dades:
 
      ESTUDIANTS:
 
       - Usuari: nom.cognom@est.esmuc.cat (per exemple: marc.vidal@est.esmuc.cat)
       - Contrasenya: la contrasenya de 'la meva Esmuc', aulari en línia o reserves d’aula
 
      PROFESSORAT i PAS:
 
       - Usuari: nom.cognom@esmuc.cat (per exemple: marc.vidal@esmuc.cat)
       - Contrasenya: la contrasenya de 'la meva Esmuc', correu electrònic o reserves d'aula

 

configurar_W8_7

 

9. Acceptem les finestres obertes i, si tot és correcte, es connectarà automàticament a la xarxa eduroam:

 

configurar_W8_8