Manual de configuració per PC - Windows 7

 

Requisits

 • Un compte d'estudiant, professorat o PAS
 • Un dispositiu amb sistema operatiu Windows 7 amb connexió a Internet:
  1. Fent servir alguna altra xarxa Wi-Fi
  2. Fent servir i compartint la connexió 3G/4G d'un dispositiu mòbil
 • El programari SecureW2:
  • Descarregar des del següent enllaç:
 • La configuració es pot realitzar dins o fora de les instal·lacions de l'Escola

 

Instal·lació del programari SecureW2

 1. Instal·lar el programari SecureW2 amb les opcions per defecte
 2. REINICIAR EL DISPOSITIU
 3. Una cop reiniciat, seguir el següent procediment:
   

Procediment

 1. Activar el dispositiu de comunicació sense fils del vostre ordinador o del vostre programari de control.
 2. Configurar el protocol TCP/IP. Anar a ‘Inicio’ -> ‘Panel de Control’ -> 'Administrar conexiones de red' i seleccionar amb botó dret 'Conexión de red inalámbrica'. Del menú desplegable, clicar sobre 'Propiedades':

  configurar_vista_0_0
 3. Dins la pestanya 'Funciones de red', seleccionar 'Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)' i clicar sobre 'Propiedades':

  configurar_vista_0_1
 4. Deixar la configuració tal i com figura la imatge inferior:

  configurar_vista_0_2
 5. Anar a 'Inicio' ->  'Panel de Control' -> 'Redes e Internet'->  'Centro de redes y recursos compartidos' i seleccionar 'Ver el estado y las tareas de red':

  configurar_vista_1_2
 6. Dins de 'Centro de redes y recursos compartidos', a la part esquerra, seleccionar 'Administrar redes inalámbricas':

  configurar_vista_2_2
 7. Afegir manualment una xarxa sense fils i seleccionar 'Crear un perfil de red manualmente':

  configurar_vista_3_2-2
  configurar_vista_4_2
 8. Emplenar els següents apartats tal i com figura la imatge inferior. Després clicar sobre el botó 'Siguiente':

  configurar_vista_5
 9. Seleccionar 'Cambiar la configuración de conexión':

  configurar_vista_6_2
 10. Anar a la pestanya 'Seguridad':

  configurar_vista_7
 11. Dins la pestanya 'Seguridad' de les propietats de la connexió eduroam, escollir les següents opcions i clicar sobre 'Configuración':

  configurar_vista_8
 12. Se'ns obrirà la finestra del SecureW2 on haurem d'escollir el perfil esmuc i clicarem sobre el botó 'Configurar':

  configurar_W8_6
 13. Anem a la pestanya 'Cuenta de usuario', desactivem la casella de selecció 'Pedir credenciales de usuario' i emplenem les caselles 'Usuario' i 'Contrasenya' amb les següents dades:
   
        ESTUDIANTS:
   
         - Usuari: nom.cognom@est.esmuc.cat (per exemple: marc.vidal@est.esmuc.cat)
         - Contrasenya: la contrasenya de 'la meva Esmuc', aulari en línia o reserves d’aula
   
        PROFESSORAT i PAS:
   
         - Usuari: nom.cognom@esmuc.cat (per exemple: marc.vidal@esmuc.cat)
         - Contrasenya: la contrasenya de 'la meva Esmuc', correu electrònic o reserves d'aula

  configurar_vista_10_extra_large.jpg
 14. Seguidament clicar sobre el globus informatiu que apareixerà a l'àrea de notificació de Windows. Si no surt aquest globus informatiu, escollir connectar manualment la xarxa wifi eduroam.