Calendari de terminis - Tràmits acadèmics

Tràmits i terminis per al curs 2016-2017:

Trasllat d'expedient

Sol·licitud 6 de febrer - 12 de maig 2017
Resolució Un cop finalitzades les proves d'accés

Adaptació de nivell instrumental

Sol·licitud 17 - 21 d'octubre 2016

Anul·lació de convocatòria

Termini assignatures 1r Q  14 de setembre - 11 de novembre 2016
Termini assignatures anuals 14 de setembre - 10 de febrer 2017
Termini assignatures 2n Q  6 de febrer - 7 d'abril 2017
Resolucions 10 dies hàbils següents al lliurament de la sol·licitud

Reconeixements i validacions 

Sol·licitud 12 de setembre 2016 - 31 de maig 2017
Sol·licitud estudiants de nou accés Juliol 2017 (dates subjectes al calendari de matriculació)

Validacions de crèdits per experiència laboral, experiència artística i per altres estudis no oficials

Termini 1r Q  1 - 16 de setembre 2016
Resolució 1a setmana d'octubre 2016
Termini 2n Q 1 - 14 de gener 2017
Resolució 2a setmana de febrer 2017

Sol·licitud de menció en l'especialitat de Pedagogia

Termini  2 - 26 de maig 2017
Resolució 12 de juny 2017

Revisió de qualificació

L'estudiant s'haurà de posar en contacte amb el seu professor i acordar-la; el professor serà qui la modificarà, si s'escau, dintre del període d'introducció de les qualificacions.

Les qualificacions no es modificaran una vegada estigui tancat el període d'introducció de qualificacions.

Termini 1r Q 23 - 27 de gener 2017
Termini 2n Q 12 - 16 de juny 2017

Canvi d'àmbit, modalitat o itinerari

Sol·licitud 23 de gener - 10 de febrer 2017
Resolució 1 de març 2017

Canvi de professor/a per al curs següent

Sol·licitud 29 de maig - 2 de juny 2017
Resolució 10 dies hàbils següents al lliurament de la sol·licitud