Calendari de terminis - Tràmits acadèmics

Tràmits i terminis per al curs 2017-2018:

Trasllat d'expedient

Sol·licitud 5 de febrer 2018 fins l'11 de maig 2018
Resolució Un cop finalitzades les proves d'accés 2018

Adaptació de nivell instrumental

Sol·licitud 16 d'octubre fins el 20 d'octubre

Anul·lació de convocatòria

Termini assignatures 1r Q 2017 18 de setembre fins el 17 de novembre
Termini assignatures anuals 18 de setembre fins el 16 de febrer 2018
Termini assignatures 2n Q 2018 5 de febrer 2018 fins el 6 d'abril 2018
Resolucions 10 dies hàbils següents al lliurament de la sol·licitud

Reconeixements

Sol·licitud  D'octubre 2017 fins a mitjans de juny 2018
Sol·licitud estudiants de nou accés Juliol 2018 (dates subjectes al calendari de matriculació)

Validacions de crèdits per experiència laboral, experiència artística i per altres estudis no oficials

Termini 1r Q Primera setmana de setembre
Resolució Primera setmana d'octubre
Termini 2n Q Primera setmana de gener 2018
Resolució Primera setmana de febrer 2018

Sol·licitud de menció en l'especialitat de Pedagogia

Termini  2 de maig 2018 fins el 25 de maig 2018
Resolució 11 de juny 2018

Revisió de qualificació

L'estudiant s'haurà de posar en contacte amb el seu professor i acordar-la; el professor serà qui la modificarà, si s'escau, dintre del període d'introducció de les qualificacions.

Les qualificacions no es modificaran una vegada estigui tancat el període d'introducció de qualificacions.

Termini 1r Q 29 de gener 2018 fins el 2 de febrer 2018
Termini 2n Q 18 de juny fins el 22 de juny

Canvi d'especialitat

Sol·licitud 23 de gener 2018 fins el 9 de febrer 2018
Resolució 2 de març 2018

Canvi de professor/a per al curs següent

Sol·licitud 28 de maig 2018 fins l'1 de juny 2018
Resolució 10 dies hàbils següents al lliurament de la sol·licitud