Simulacre de proves d’accés 2019

Amb l'objectiu de proporcionar elements d'orientació als futurs candidats que tinguin la intenció de realitzar les proves d'accés al grau superior de música a l'Esmuc, l'Escola ofereix una simulació de diferents exercicis tant de la part A com de la part B.  Aquests exercicis es realitzen en les mateixes condicions que en les proves d’accés, són posteriorment corregits i es pot consultar online la nota resultant de la correcció i un breu comentari orientatiu sobre cada exercici realitzat.

A partir del 4 de març podreu consultar els resultats dels exercicis i un comentari dels correctors.

Per fer-ho, haureu d'accedir amb el DNI i el password creat en el moment de la inscripció.