Inscripció a les proves d'accés 2017

La inscripció a les proves d’accés de juny 2017 es fa emplenant el formulari de sol·licitud d’inscripció en línia.

El període d’inscripció és del 4 d'abril al 1 de maig de 2017. El formulari només estarà disponible durant aquestes dates.

És important imprimir el formulari de sol·licitud d’inscripció un cop s'hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada. 

Podreu consultar la inscripció realitzada en aquest enllaç.

Preu d'inscripció: 80 €.

Horari d'atenció telefònica: Matins de dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h. Tardes de dilluns a dijous, de 15 h a 17 h. La secretaria romandrà tancada del 10 al 17 d'abril.

Especialitats i modalitats que s'ofereixen

Terminis d'inscripció

Procediment Inici Final
Sol·licitud d’inscripció 4 abril 1 maig
Fotocòpia DNI o passaport 4 abril 2 maig
Fotocòpia carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) 4 abril 2 maig
Pagament 4 abril 2 maig
Fotocòpia del títol de batxillerat i Grau Professional (candidats que disposen d'aquesta titulació en el moment de la inscripció) 4 abril 2 maig
Fotocòpia del Grau Professional (candidats que cursin el sisè curs de grau professional de música i que no poden acreditar aquesta titulació en el moment de la inscripció). Consultar requisits 4 abril 21 juny*
Fotocòpia del títol de batxillerat (o document equivalent) (candidats que encara estan cursant aquesta titulació en el moment de la inscripció). Consultar requisits 4 abril 21 juny* o com a màxim el dia de la matrícula
Fotocòpia de l’homologació o volant condicional del títol de batxillerat (candidats que tinguin aquests estudis fets a l’estranger) 4 abril 21 juny* o com a màxim el dia de la matrícula

* No més tard de les 14h.

La documentació es pot lliurar personalment en horari d’oficina, per correu postal o la bústia electrònica amb un document adjunt: bustia.documentacio.proves.2017@esmuc.cat 
 

Els títols de batxillerat i grau professional s'han d'acreditar mitjançant la fotocòpia del resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid.

Els estudiants que siguin admesos i que vulguin reconèixer crèdits/assignatures que ja tinguin cursades caldrà que enviïn un correu electrònic al secretari acadèmic (josep.baucells@esmuc.cat)  i adjuntin el certificat acadèmic en el termini de 3 dies laborables a partir de la data de publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés.

 

  

Calendari general de les proves d’accés

Les proves d’accés començaran el divendres 26 de maig 2017, amb els exercicis següents:

  • 26 de maig, a les 10:30 h: exercici per als candidats sense el grau professional
  • 26 de maig, a partir de les 14:30h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Jazz i Música Moderna, i de Flamenco.
  • 27 de maig, a partir de les 8h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Música Clàssica i Contemporània, i Música Tradicional (Cobla i Tradicional catalana).
  • 26 de maig, a partir de les 16h: exercicis de d’Anàlisi per als candidats que opten a Música Antiga.
  • 27 de maig, a partir de les 8h: exercicis de Dictat per als candidats que opten a Música Antiga.
  • 27 de maig, tarda: exercici B9 de Pedagogia
  • 2 de juny: la resta de proves escrites específiques de la Part B (en funció de les inscripcions). B1, B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14 i B15.
  • 12 i/o 16 de juny: exercicis amb tribunal de Composició, Direcció, Musicologia i Pedagogia (B3, B6, B8, B10, B11 i B19).
  • 6 a 9 de juny i 12 i 16 de juny: proves instrumentals.

Podeu consultar el calendari complert de les proves.

 

Contingut dels exercicis

  

Consultes? 

Per consultes relacionades amb la inscripció a les proves d'accés, adreça't a: info@esmuc.cat