Accés i admissió

A causa de la situació excepcional que estem vivint, les dates que us avancem són PROVISIONALS

Inscripció a les proves d'accés: del 20 d’abril al 30 de maig.

Calendari de les proves: entre el 25 de juny i el 13 de juliol.

 

Per accedir als estudis superiors de música cal superar unes proves d’accés específiques que es convoquen anualment. Les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors (entre els quals el de música) estan regulades per la

  • Resolució ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 7330, de 16.03.2017)

La convocatòria de les proves corresponents al curs 2020-2021 apareix a la 

  • Resolució EDU/571/2020, de 27 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats accediran a l’Escola per ordre descendent, segons les qualificacions que hagin obtingut.