15è Congrés Internacional sobre Significació Musical

Capçalera ICMS 15

L'ICMS 15, organitzat per Eero Tarasti i Joan Grimalt, tindrà lloc a l'Escola Superior de Música de Catalunya, del 4 al 8 de setembre de 2020, sota els auspicis de la International Association for Semiotic Studies (IASS), l'International Semiotics Institute (ISI) i l'Academy of Cultural Heritages.

L'ICMS

El Congrés Internacional sobre Significació Musical (ICMS) és una trobada bianual sobre els desenvolupaments recents i les tendències futures dels estudis sobre el significat musical. És la principal plataforma del projecte de Significació Musical, iniciat a París el 1984 i posteriorment dirigit durant 34 anys per Eero Tarasti a la Universitat de Hèlsinki. 

Interpretació i significació musical

Als conservatoris i universitats es fa sentir intensament la necessitat d'una difusió eficient i una aplicació pràctica de l'estudi de la significació musical. A la majoria de les institucions d'ensenyament de música de tot el món encara està poc representada una reflexió musicològica i sòlida sobre els valors expressius de la música. Els estudis musicals generals haurien d'incorporar el significat musical i ajudar els intèrprets i els professors a trobar eines fiables que sustentin la seva intuïció. A l'ICMS es prioritzaran els treballs relacionats amb el rendiment i la significació musical, però els que tractin de qualsevol problema relacionat amb la significació musical també seran benvinguts.

Convocatòria

S'ha convidat a presentar treballs i presentacions de 20 minuts relacionades amb qualsevol dels temes esmentats, o que abordin nocions més àmplies de significació musical i semiòtica.

Directrius de presentació:

  • Els resums de fins a 500 paraules (guardats com MS Word) s'han de presentar en línia abans del 4 de febrer de 2020. 
  • La llengua principal de la conferència és l'anglès, però també s'accepta el francès i l'espanyol.
  • Els resums han d’anar acompanyats d’una nota biogràfica breu, de no més de 150 paraules.
  • Incloeu la informació següent: Nom, cognoms, afiliació institucional, títol de la proposta, resum i fins a cinc paraules clau.

Inscriviu-vos o envieu el vostre resum

Data límit de presentació 4 de febrer de 2020
Notificació d'acceptació 18 de febrer de 2020

Més informació