Sessions informatives sobre els màsters

El dia 5 de maig l’Esmuc oferirà sessions informatives dels diferents màsters per al públic interessat en realitzar algun dels programes el curs vinent.

L’horari d’aquestes sessions serà de 18.00 a 20.00 h.

Els assistents tindran informació de primera mà, per part dels coordinadors, en relació als continguts i matèries, professorat, calendari i projectes finals.

Inscripció