ref.2018.25

Plaça temporal de professorat

del Departament de Musicologia

      

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat temporal a temps parcial pel segon quadrimestre del curs 2018-2019 per a l'assignatura de:

     

Etnomusicologia III

dt-dj 12:30 a 14 h

 (Referència 2018.25)

   

   

Es valorarà:

1) Formació acadèmica (la titulació superior és un requisit, es valora tenir formació específica en musicologia, tenir el títol de doctor, tenir estudis de tercer cicle)

2) Recerca (dirigir i participar en projectes finançats, dirigir i participar en grups de recerca, haver guanyat beques de recerca, formar part de comitès científics o de recerca, assistència i presentació de ponències i comunicacions a congressos i trobades similars, haver participat a l’assignatura Seminari de Musicologia)

3) Publicacions (llibres, articles en revistes indexades, articles en altres publicacions, enregistraments sonors, enregistraments audiovisuals)

4) Experiència docent (assignatures d’etnomusicologia, assignatures d’altres matèries musicològiques, assignatures de grups col·lectius similars)

5) Interpretació musical (competències acreditades amb titulació o amb experiència)

    

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 19 de desembre de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

                                    

                                                 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2018