Estadística FASE 1

FotosEspais
Publicació d'algunes dades genèriques recollides.