P3 Tercera planta

A301 Individual

A301A
L'Aula A301 és una aula polivalent amb un piano vertical.

A302 Arpa (R)

A302A
L'aula d'arpa està equipada amb dues arpes.

A303 R-Cambra/Piano

A303A
L'Aula A303 és una aula destindada a les classes de Lied i cambres amb piano

A304 Conjunt

A304_A305A
L'Aula A304 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua.

A305 Conjunt

A305A
l'Aula de conjunt està equipada amb un piano de cua.

A306 Conjunt

A306A
L'Aula A306 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua

A307 Conjunt

A307A
L'Aula A307 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua.

A308 Taller

A308A
Taller de Manteniment i conservació dels instruments musicals de l'ESMUC on treballa el personal tècnic de l'ESMUC, els tècnic externs i els estudiants en pràctiques.

A309 S. Cor (R)

A309A
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A310 S. Orquestra (R)

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

A311 S. Orgue (R)

A311A
L'Aula d'orgue està equipada amb un orgue d'estudi, un harmònium i un piano de cua.

A312 M. Percussió

A312A
Fitxa del Magatzem de Percussió en construcció

A313 Percussió (R)

A313A
L'Aula A313 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

A314 Improvisació (E)

A314_315A
Les aules específiques d'improvisació estan equipades amb 4 pianos

A315 Improvisació (E)

A314_315A
Les aules específiques d'improvisació estan equipades amb 4 pianos

A316 Percussió (R)

A316A
L'Aula A316 és una aula de percussió equipada amb un joc de 4 timbals i un vibràfon.

A317 Percussió (R)

A317A
L'Aula A317 és una aula de percussió equipada amb timbals, xilòfon i lira

A318 Conjunt

A318A
L'Aula A338 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua

A319 Percussió (R)

A319A
L'Aula A319 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

A320 Percussió (R)

A313A
L'Aula A320 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

A321 Percussió (R)

A321A
L'Aula A321 és una aula de percussió equipada amb una bateria i un vibràfon.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A337 Conjunt

A337_A338A
L'Aula A337 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua

A338 Piano/Conjunt (R)

A337_A338A
L'Aula A338 és una aula destindada a les classes de Lied i cambres amb piano  

A339 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A340 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A341 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A342 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A343 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A344 Informàtica (E)

A344A
L'aula específica d'informàtica està equipada amb 11 ordinadors.

A345 Col·lectiva

A345A
L'Aula A345 és una aula col·lectiva amb un piano vertical

A346 Col·lectiva

A346A
L'Aula A346 és una aula col·lectiva amb un piano vertical

A347 Col·lectiva

A347A
L'Aula A347 és una aula col·lectiva amb un piano vertical.

A348 Col·lectiva

A348A
L'Aula A348 és una aula col·lectiva amb un piano vertical.

A349 Informàtica (E)

A349B
L'Aula d'informàtica està equipada amb 19 ordinadors

A350 Aula Orff (E)

A350A
L'aula d'instrument orff és l'aula on es realitzen les classes de Pedagogía de l'instrument.

A351-A356 Col·lectiva

A352_A356A
De l'aula A351 a la A356 hi ha l'equipament necessària per a desenvolupar les assignatures de caràcter més conceptual

CAN Cantina

CANA
La Cantina es el menjador destinat als estudiants, professors i PAS que incorpora servei de microones, vending i wifi. També s'utilitza com espai polivalent per al desenvolupament d'activitats.

sddsdsds