El Parc

Portada

Missió del Parc d'instruments

La missió del Parc d'Instruments es la coordinació de tots els recursos instrumentals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i fer-los efectius en el dia a dia de l'activitat acadèmica, col·laborant així en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de la societat musical en general.

2. Mantenir i renovar el parc d'instruments per a ús dels alumnes i professors i també per prestar-los a institucions externes. MEMÒRIES DE PROGRAMES 2018 (pròrroga) . GENCAT

Mostra d’instruments - Ableton Live

Ableton Live s’ha consolidat en els últims temps com l’eina predilecta de molts productors i compositors.

Presentació de la Fira de Lutiers de Cervera

Com la funda d’un instrument, l’històric edifici de la que fou única Universitat a Catalunya, acull la Fira de Lutiers a Cervera.

Subhasta pública

L’ESMUC posa a subhasta pública instruments musicals de propietat que poden ser adquirits per persones privades, empreses i institucions. 

Préstec concert finals

Servei de préstec específic pel període de concerts finals d'abril a juliol en que l'estudiant pot sol·licitar equipament instrumental per al dia del seu concert.

Préstec per activitats

FotosEspais (1)
Per les diferents activitats produïdes fora de les instal·lacions de l'ESMUC o que requereixen de la coordinació de diversos serveis s'activa el préstec per activitats que es gestiona des de l'aplicatiu d'activitats.