Classificació d'enregistraments de música antiga, clàssica i contemporània

En aquesta secció trobareu una taula que conté la classificació que s'utilitza a la Biblioteca de l'ESMUC per identificar els enregistraments sonors i de vídeo de música antiga, clàssica i contemporània. La columna de l'esquerra indica el codi que trobareu si consulteu el catàleg de la Biblioteca i, la columna de la dreta, el significat de cada un d'aquests codis.

Heu de tenir en compte que el codi indicat sempre anirà precedit d'una abreviatura que identifica el format de l'enregistrament:

Enregistraments sonors CD
Enregistraments de vídeo (DVD) DVD
Enregistraments de vídeo (vídeos) V

En el cas dels enregistraments de música clàssica i contemporània, després de l'abreviatura del format, s'inclouran 3 lletres, normalment les tres primeres lletres del cognom de l'autor/compositor, seguit del codi de la formació instrumental/vocal. Ex.: CD 3 CHO/P, DVD 3 BEE/MC(4)

Instruments
A Acordió
AR Arpa
BC Baix continu
CL Clarinet
C Contrabaix
CR Corneta
FG Fagot
FD Flauta dolça
FT Flauta travessera
G Guitarra
LL Llaüt
OB Oboè
PC Percussió
P Clavicèmbal, orgue, piano
P(4 mans) Piano a 4 mans
S Saxo
TBA Tiorba
TRB Trombó
TR Trompa
TRP Trompeta
TB Tuba
TB tenor Tuba tenor (euphonium, bombardí)
VH Vihuela (viola de mà)
VA Viola
VG Viola de gamba (viola d'arc)
V Violí
VL Violoncel
Conjunts instrumentals
MC(2) Música de cambra: duos
MC(3) Música de cambra: trios
MC(4) Música de cambra: quartets
MC(5) Música de cambra: quintets
MC(6) Música de cambra: sextets
MC(7) Música de cambra: septets
MC(8) Música de cambra: octets
MC(9) Música de cambra: nonets
Banda Banda
ORQ Orquestra
Música vocal i coral
Música vocal
CG Cant gregorià
Veu Una veu sense acompanyament
Veu(n) Més d'una veu sense acompanyament
Veu + P Una veu i piano o acompanyament
Veu(n) + P Més d'una veu amb piano o acompanyament
Veu + ORQ Veu amb orquestra (reduccions)
Veu(n) + ORQ Més d'una veu amb orquestra (reduccions)
Música coral
Cor Cor a capella
Cor + P Cor amb piano o acompanyament
Cor(n) Més d'un cor
Cor(n) + P Més d'un cor amb piano o acompanyament
Cor + ORQ Cor amb orquestra (reduccions)
Cor(n) + ORQ Més d'un cor amb orquestra (reduccions)
OP Òpera (reduccions)
OP Ant Òpera. Antologies
OR Oratori (reduccions)
SR Sarsuela
MI Misses
MI (reduccions) Misses (reduccions)
ME Música electroacústica o electrònica