Classificació d'enregistraments de l'ESMUC

En aquesta secció trobareu una taula que conté la classificació que s'utilitza a la Biblioteca de l'ESMUC per identificar els enregistraments sonors i de vídeo de concerts i actes realitzats a l'ESMUC. La columna de l'esquerra indica el codi que trobareu si consulteu el catàleg de la Biblioteca i, la columna de la dreta, el significat de cada un d'aquests codis.

Heu de tenir en compte que el codi indicat sempre anirà precedit d'una abreviatura que identifica el format de l'enregistrament:

Enregistraments sonors CD
Enregistraments de vídeo (DVD) DVD
Enregistraments de vídeo (vídeos) V
Enregistraments de l'ESMUC
7.1 ESMUC