Febrer 2020

En aquesta secció trobareu la llista de novetats del mes de febrer de 2020:

Llibres

El libro de la música clàssica. Madrid: Ediciones Akal, S. A., [2019]. Top: 78.035 LIB

Music and dementia: from cognition to therapy. New York, NY: Oxford University Press, [2020]. Top. 615.85:78 MUS

Inclou el capítol "Music interventions for advanced dementia"(p. 242-268) escrit per Melissa Mercadal-Brotons, Professora del Departament de Pedagogia i Directora Acadèmica de l'ESMUC.

The Oxford handbook of Faust in music. New York, NY: Oxford University Press, [2019]. Top: 82:78 OXF

Conté "Gounodian Fausts by Pablo de Sarasate, Joan Baptista Pujol, and Felip Pedrell i Sabaté" (p. 169-185), una contribució de Rolf Bäcker, professor titular i cap d'estudis a l'ESMUC

Societat Coral Erato de Figueres: pensament, esbarjo i cultura des de 1862. Figueres: Ajuntament de Figueres, amb el suport de la Diputació de Girona, novembre de 2019. Top: 784.4(460.233)(091) SOC. Donació de l’Ajuntament de Figueres

Coordinat per Anna Costal, professora del departament de Musicologia de l'ESMUC.

Solfes, pianos i cornamuses: un segle d'Escola Municipal de Música d'Olot. Olot: Institut de Cultura de Ciutat d'Olot, novembre de 2019. Top: 377:78(460.233) SOL. Donació d’Anna Costal i Fornells

Escrit per professorat del departament de Musicologia de l'ESMUC: Josep Pujol, Laura Pallàs, Joan GayAnna Costal

The Study of musical performance in antiquity: archaeology and written sources. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2018. Top: 781.681(091) STU

Bosseur, Jean-Yves. Musique et beaux-arts: de l'antiquité au XIXe siècle. [Paris]: Minerve, cop. 1999. Top: 78:75 BOS. Donació de Xavier Casanoves

Druzhinin, Fëdor. Souvenirs: hommage à D. Chostakovitch. Moscú: Museum Graeco-Latinum, [2006]. Top: 929Sostakovic DRU. Donació d’Isabel Juárez Juarranz

Jauset Berrocal, Jordi A. ¿La música distrae?: neuromúsica y educación: investigaciones sobre la interacción música-cerebro y sus beneficios en la educación. El Ejido: Círculo Rojo, 2017. Top: 159.91:78:37 JAU

Laird, Paul R. Vida y obra de Leonard Bernstein. Madrid: Turner Publicaciones, septiembre de 2018. 929Bernstein LAI

Lancashire, Terence. An introduction to Japanese folk performing arts. London: Routlegde, Taylor & Francis Group, [2011]. Top. 781.7(52) LAN

Linage Conde, Antonio. Las Músicas de Asia. Alcalá la Real, Jaén: Centro de Estudios Históricos "Carmen Juan Lovera", 2002. Top: 781.7(5) LIN. Donació de la Concejalia de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá La Real

Lópeh, Pedro. Ramo de coplas y caminos: un viaje flamenco. Madrid: Ediciones Akal, [2019]. Top: 784.4Flamenco LOP

Orozco Delclós, Luis. Crónicas médicas de la música clàssica. [Barcelona]: Fundación Teknon, 2013. Top: 61:78 ORO. Donació de David Cardenal

Porter, Bob. Soul jazz: jazz in the black community: 1945-1975. [Lloc de publicació no identificat]  Xlibris, [2016]. Top: 78.03Jazz POR

Rice, John A. La Música en el siglo XVII. Madrid: Ediciones Akal, S. A., [2019]. Top: 78"17"(091) RIC

Rouch, Jean. Ciné-ethnography. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, cop. 2003.. Top: 791.43:39 ROU

Salut i Payà, Emili. Emili Salut i Payà, un músic al gulag: memòries d'Emili Salut i Payà. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2018. Top: 929Salut EMI. Donació de la Biblioteca de Catalunya

Partitures

Guerrero, Francisco. Opera omnia: vol. 11. Salmos de vísperas-pasionarios. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1955-<2002>. Top: OC Gue

Homs, Joaquim. Preludi per a clavecí: para clave ... Barcelona: Dinsic, 2011. Top: P Hom. Donació de Pietat Homs.

Homs, Joaquim. Tres impromptus: per a piano ... Barcelona: Dinsic, 2011. Top: P Hom. Donació de Pietat Homs.

Homs, Joaquim. Trio per a violí, clarinet i piano = for violin, clarinet and piano. Sant Cugat del Vallès (Barcelona): Brotons & Mercadal, 2010. Top: MC(3) Hom. Donació de Pietat Homs.

Larsen, Carter. Bridges and beyond: fantasia suite: two pianos. [Estats Units]: Edition Isolde, september 2019. Top: P(2)(Concerts) Lar. Donació de Carter Larsen

Larsen, Carter. Divination: fantasia suite: two pianos. [Estats Units]: Edition Isolde, september 2019. Top: P(2)(Concerts) Lar. Donació de Carter Larsen

Larsen, Carter. Fantasias: fantasia suite: two pianos. [Estats Units]: Edition Isolde, september 2019. Top: P(2)(Concerts) Lar. Donació de Carter Larsen

Larsen, Carter. Legends of the cosmos: fantasia suite: two pianos. [Estats Units]: Edition Isolde, september 2019. Top: P(2)(Concerts) Lar. Donació de Carter Larsen

Liebermann, Lowell. Sonata: op. 23 for flute and piano. King of Prussia: Theodore Presser Company, [1988?]. Top: FT + P Lie

Rodríguez Picó, Jesús. Barcelona revisited: per a clarinet si b solista i conjunt instrumental : oboè, fagot, trombó, piano i cordes. Barcelona: Clivis, 2007. Top: CL + P Rod. Donació de Jesús Rodríguez Picó.

Rodríguez Picó, Jesús. La Ciutat de Cloe: per a dos pianos. Barcelona: Clivis, 2006. Top: P(2) Rod. Donació de Jesús Rodríguez Picó.

Rodríguez Picó, Jesús. Suite d'Opportunita: septet amb piano: flauta, clarinet, clarinet baix o fagot, piano, violí, viola i violoncel. Barcelona: Clivis, 2005. Top: PG Rod. Donació de Jesús Rodríguez Picó

Taverna-Bech, Francesc. II sonata: piano. Barcelona: Clivis : Associació Catalana de Compositors, [DL 1992]. Top: P Tav. Donació de Pietat Homs.

Taverna-Bech, Francesc. Absències: 1977-1989: per a violoncel. Barcelona: Clivis: Associació Catalana de Compositors, [DL 1989]. Top: VL Tav. Donació de Pietat Homs.

Taverna-Bech, Francesc. En la presència incerta piano. Corbera de Llobregat: Periferia Sheet Music, 2011. Top: P Tav. Donació de Pietat Homs.

Taverna-Bech, Francesc. Quatre peces per a piano. Corbera de Llobregat: Periferia Sheet Music, 2007. Top: P Tav. Donació de Pietat Homs.

Taverna-Bech, Francesc. Tannkas del mar flute, guitar. Corbera de Llobregat: Periferia Sheet Music, 2011. Top: MC(2) Tav.

Wahlund, Ben. The whimsical nature of small particle physics. Everett, PA : HoneyRock, [2007]. Top: PC + P Wah + CDAc 0822