Guanyador del llibre 'Feminismo y música', de Pilar Ramos

El guanyador del llibre Feminismo y música, de Pilar Ramos López, ha estat l'estudiant Daniel Vidal Mialoviez.

Feminismo y música

De les 24 paperetes presentades:

  • 22 tenien respostes correctes
  • 2 tenien alguna resposta incorrecta

El guanyador pot passar a recollir el llibre a la Biblioteca abans del 20 de març de 2017 durant l'horari d'obertura, de dilluns a divendres de 9h a 19h.