Avaluació de la col·lecció de revistes

Durant el curs 2011-2012 la Biblioteca realitzarà una avaluació de la seva col·lecció de revistes en paper i en línia.

La Biblioteca rep actualment 159 títols de revistes, dels quals 111 són en paper i 48 en línia. La llista completa de títols i els exemplars disponibles pot consultar-se a la secció Revistes de la web de la Biblioteca. 

L’avaluació tindrà en compte 6 aspectes:

  • Opinió dels usuaris.
  • Ús de la col·lecció.
  • Relació cost/eficàcia.
  • Indexació de la revista en bases de dades.
  • Factor d’impacte.
  • Accessibilitat i disponibilitat en altres biblioteques.

De l’1 de setembre de 2011 al 29 de juny de 2012 s'ha demanat als usuaris de la Biblioteca la seva col·laboració per tal d’avaluar l’ús de les revistes.

Per avaluar la opinió dels usuaris, s'ha demanat al professorat de l'ESMUC que emplenessin dos formularis (un per les revistes electròniques i un altre per les revistes en paper).

A finals de juliol de 2012 s’analitzaran totes les dades. Els resultats obtinguts s’anunciaran a la pàgina web de la Biblioteca a finals de 2012.