Patronat

El Patronat de la Fundació, presidit pel Conseller/a d’Ensenyament, compta estatutàriament amb entre 15 i 30 membres, entre els quals preval sempre una majoria de representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’integren les següents persones físiques o jurídiques:

Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls. Conseller d'Educació. President del Patronat. 

Sr. Carles Martínez Quiroga. Secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Educació. Vicepresident del Patronat.

Sra. Olga Adroher i Boter. Cap del Servei d'Ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació. Secretària del Patronat. 

Sr. Joan Lluís Espinós Espinós. Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sra. Maite Aymerich Boltà. Directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sr. Juan José Falcó Montserrat. Director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sra. Eva Ladrón Olivares. Directora de Serveis del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sra. Pilar Nus Rey. Subdirectora general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especials del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sr. Jesús Viñas Cirera. Director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 

Sr. Javier Eduardo Corominas Frigola. Cap de la Inspecció de Serveis del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sr. Sergi Seguí Esteve. Secretaria general del Departament d'Educació. Vocal del Patronat. 

Sra. Pilar Contreras Llanas. Directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Educació. Vocal del Patronat.

Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira. Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Vocal del Patronat.

Sr. Valentí Oviedo Cornejo. Director general del Gran Teatre del Liceu. Vocal del Patronat.

Sr. Robert Brufau Segués. Director general del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra. Vocal del Patronat.

Sr. Josep Maria Busquets i Galera. President del Consell Català de la Música. Vocal del Patronat.

Representant de la Federació de Municipis. Vocal del Patronat [pendent de nomenament].

Sr. Xosé Aviñoa Pérez. Representant del sistema universitari de Catalunya. Vocal del Patronat.

Sr. Jordi Ballester Gibert. Representant del sistema universitari de Catalunya. Vocal del Patronat.

Sr. Josep Berga i Vayreda. Representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Vocal del Patronat.

Sra. Maria Truñó i Salvadó. Representant de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Vocal del Patronat.