Memòria TCiD 2015-16

Memòria del departament de Teoria, Composició i Direcció pel curs 2015-16.

COORDINACIÓ DOCENT

 

ORGANITZACIÓ DEPARTAMENTAL:

 • S’ha assignat el càrrec de coordinador de titulació de Direcció al professor Lluis Vila.
 • S’ha assignat el càrrec de coordinador de l’assignatura de Composició Principal al professor Eduard Resina.

 

ESTUDIS

 • Grau de direcció:

○     Pla d’estudis de direcció general en funcionament amb els primers dos cursos de la titulació.

○     Creació d’un protocol d’organització, gestió i validació de les pràctiques de direcció d’orquestra. Aquest protocol s’intentarà implementar en les pràctiques de direcció de cor el curs 2016-17.

 • Grau de composició:

○     Modificacions de la descripció de l’assignatura de Composició Principal proposades i aprovades. Aquestes modificacions de la descripció recullen descripcions de pràctiques establertes així com qüestions relatives al procés d’avaluació.

 • Master en Composició per Mitjans Audiovisuals:

○     29 preinscrits i 14 matriculacions.

○     Coordinació a càrrec dels professors Arnau Bataller i Eduard Resina.

 • Master en Composició amb Mitjans Electrònics:

○     No s’ha ofertat per no haver arribat al nombre mínim d’inscrits.

 • Master en Tècniques de la Música Contemporània:

○     No s’ha pogut oferir per falta d’alumnat. S’ha modificat per poder-lo oferir en un format més curt com a post-grau però tampoc ha tingut el minim d’inscrits necessari.

 • Master en Estudis Avançats de Direcció:

○     S’ha acabat el disseny, pressupost i calendarització i es preveu oferir-lo el curs 2016-17.

 • Formació Continuada:

○     6 preinscrits i 4 matriculacions.

 • Cursos d’estiu:

○     Direcció de cor per a professors de secundària a càrrec de Josep Vila i Lluís Vila.

 

PROFESSORAT

 • Professor visitant 1r quadrimestre: Bryn Harrison.
 • Professor visitant 2n quadrimestre: Ondrej Adamek.
 • Reincorporació de la professora Sofía Martínez a la docència després d’un permís de maternitat.
 • Continua l’excedència del professor Agustí Charles.

 

SUPORT A LA DOCÈNCIA

 • Incorporació del grup CrossingLines dirigit per l’alumni de TCiD Lluis Codera com a grup vinculat. Han col·laborat oferint tallers pels estudiants (veure apartat d’activitats extracurriculars). L’experiència ha sigut molt positiva pel departament però les dificultats de gestió han provocat, en algunes ocasions situacions que faran difícil que es repeteixi l’experiència.
 • Incorporació del grup Camerata432 gestionat per Anna Aldomà com a grup resident/pilot a l’ESMuC per la realització de les pràctiques de direcció d’orquestra. El resultat ha sigut més que satisfactori i ha contribuit a la implementació dels processos de planificació, gestió i validació de les pràctiques de direcció. La intenció és replicar el model amb el cor pilot pel curs 2016-17.
 • El Cor Alumni, gestionat pel professor Lluís Vila, s’ha fet càrrec de les pràctiques de direcció de cor.
 • Luciné Simonian continua com a pianista repertorista per les classes de direcció de cor.
 • Jordi Palomares continua com a pianista repertorista per les classes de direcció d’orquestra.

 

REUNIONS REALITZADES I TEMES TRACTATS

 

 • 8 de setembre, 2015: reunió general del departament

○     Informacions del curs entrant.

○     Fulls horaris

 • 27 d’octubre, 2015: professorat de direcció

○     Estat del màster de direcció

 • 1 de desembre, 2015: professorat de l’àrea de Percepció Auditiva.

○     Valoració de la necessitat d’unificar o no les descricpions de les assignatures de cada professor/a.

 • 2 de febrer, 2016: reunió general del departament

○     Activitats del departament:

■     Nou protocol.

■     Presentació dels cicles d’activitats del departament (Open108, Teoria i Anàlisi Musical, Tallers de Composició).

■     Activitats del 2n quadrimestre.

○     Política de distribució de tasques del departament (correccions, tribunals, etc.)

○     Dates importants.

○     Exposició i aprovació de canvis en la descripció de l’assignatura de Composició Principal.

 • 23 de febrer, 2015: professorat de direcció

○     Planificació final del màster de direcció.

○     Possibles calendaritzacions.

 • 17 de març, 2016: reunió professors d’anàlisi i composició

○     Selecció del professorat visitant pel curs 2016-17.

 • 28 de juny, 2016: reunió general del departament:

○     Assignació docent prevista pel curs 2016-17.

○     Projectes pel curs 2016-17:

■     El·laboració del manual de departament.

■     Criteris d’avaluació comuns per assignatures de matèries comuns.

■     Començar a estudiar la possibilitat del canvi a estudis de 3+2; efectes sobre el grau i màsters.

■     Proposta d’estructura de màsters:

 • Màsters oficials com a continuació d’estudis de grau:

○     Composició amb Mitjans Electrònics

○     Composició General Instrumental i Vocal (inexistent)

○     Direcció amb especialitzacions diverses (coral, orquestral, banda, bandes sonores)

 • Màsters no oficials (postgraus) no lligats al grau:

○     Composició per Mitjans Audiovisuals

○     Tècniques de la Música Contemporània

○     Activitats previstes dins els cicles del departament.

 

 

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS PROGRAMADES

 

CICLE DE TEORIA I ANÀLISI MUSICAL

 • Pedro Purroy: La simetria en la música.(23 d’octubre, 2015).
 • Sharon Monis: La música artístico-educativa. Qualitats i creació. (10 de novembre, 2015).
 • Anatole Leikin: The Mystery of Chopin’s Preludes. (16 de desembre, 2015).

            Presentació del seu llibre amb el mateix títol coordinada pel professor Joan Grimalt.

 • Kaija Saariaho: Presentació de la seva música. (8 de febrer, 2016).

            Xerrada de la compositora sobre la seva composició a motivada pel professor David Albet.

 • Elisa Vázquez: La música contemporània per piano. (19 de febrer, 2015).

            Concert comentat.

 • 1a Jornada de Teoria Musical amb Dmitri Tymoczko i Thomas Noll. (17 de maig, 2016).

 

CICLE DE TALLERS DE COMPOSICIÓ

 • Teresa Gómez: Escriptura contemporània per saxo. (19 d’octubre, 2015).

            Master Class d'escriptura per saxo dins de les activitats de Crossing Lines al departament.

 • Lluïsa Espigolé: Escriptura contemporània per piano. (22 d’octubre, 2015).

            Master Class d'escriptura per piano dins de les activitats de Crossing Lines al departament.

 

CICLE OPEN108

 • Ake Parmerud: Composició i Tecnologia. (19 d’octubre, 2015).

            El compositor resident del Festival Zeppelin presenta la seva aproximació a la tecnologia i la composició.

 • Christophe Havel: Composició amb Tecnologies. (17 de març, 2015).

 

AUDICIONS

 • Audició de composició de Tardor. (3 de desembre, 2015).
 • Concert d’orquestra de corda organitzat pels estudiants de TCiD. (23 de febrer, 2015).
 • Audició de composició de Primavera. (14 de maig, 2015).

 

 

ALTRES ACTIVITATS EXTERNES I COL·LABORACIONS

 

 • Composició de la peça col·lectiva “Trencadís” per l’acte d’homenatge a Lluís Companys (15 d’octubre, 2015).

Coordinació a càrrec del professor Joaquim Rabaseda amb la participació de professors (Joaquim Rabaseda i Eduard Resina), alumnes (Laura Casaponsa i Laia Vallès) i alumni (Daniel Fígols) del departament.

 • Festival Zeppelin: conferència del compositor resident (Ake Parmerud) al festival a l’ESMuC (Open108).
 • Premi Joan Guinjoan (14 d’abril, 2016) al Centre d’Arts Santa Mònica. HI van haver 11 participants.
 • Festival Mixtur: obertura de 2 sessions del Seminari de Composicó, a càrrec de la professora visitant Clara Maïda, als assistents al festival a canvi d’accés d’oïent a tots els alumnes de TCiD al Festival.