Cap del departament

Cap del departament

Xavier Blanch Mezquiriz

xavier.blanch@esmuc.cat

Adreça, Padilla, 155

08013 Barcelona

Despatx B208