Josep Borràs

Borràs, Josep

Professor de fagot històric

Josep Borràs i Roca, nascut a Terrassa el 1958, és professor superior de fagot pel Conservatori Municipal de Barcelona, per la Musik Akademie de Basilea (Suïssa) i doctor en Musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

En l’actualitat és el director de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) centre en el que és professor de fagot i on ha estat també cap del departament de Música Antiga. També exerceix la seva docència a la Schola Cantorum de Basilea.

És membre dels grups Hesperion XXI i La Capella Reial (Dir. Jordi Savall) i va formar part com a fagot solista de la prestigiosa orquestra de Cambra Teatre Lliure de Barcelona.

A part de la seva activitat com a intèrpret, també realitza una tasca
permanent de recerca en el camp de la Música Hispànica, i més
concretament en la vessant de l’organologia dels instruments de vent i la
seva relació amb la música vocal.

Ha realitzat més de 150 enregistraments discogràfics (en els que ha
obtingut diversos premis) i ha impartit conferències i classes magistrals en
diversos centres internacionals.

És membre de la Societat Catalana de Musicologia.