Flauta travessera històrica IS

Professors: Marc Hantaï i Montse Gascón

OBJECTIUS

  • Ampliar el bagatge musical i instrumental mitjançant l’aproximació a la flauta travessera dins de l’àmbit de la música antiga.
  • Assimilar la tècnica bàsica del traverso
  • Aprofundir en els elements interpretatius de la música antiga, conèixer els tractats, ornamentació i repertori de l’època de cada obra interpretada i poder-ho aplicar tant en l’instrument històric com en el modern.

 

CONTINGUTS

  • Especificitats de la música antiga adaptades a les necessitats de cada estudiant i del seu instrument principal.
  • Aprofundiment en els criteris interpretatius i com adaptar-los tant en la interpretació amb l’instrument històric com en el modern.
  • Ampliació del coneixement del repertori i dels tractats sobre l’instrument.
  • Desenvolupament d’un criteri propi sobre aspectes estilístics i interpretatius
  • Presentació en públic del repertori treballat mitjançant petites audicions amb acompanyament de baix continu i/o d’altres estudiants.