Documentació requerida

Els estudiants hauran d’enviar:

 • Sol·licitud de Preinscripció.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (sense retallar).
 • Fotografia de mida carnet
 • Currículum vitae on s’especifiqui la formació, els coneixements i les activitats en l’àmbit musical. A més, si és el cas, l’experiència investigadora, les publicacions, els ajuts o beques obtinguts i l’experiència professional (*)
 • Carta de motivació (*)
 • Els candidats hauran d'enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d'una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d'una obra complexa, amb l'instrument amb el qual fan la preinscripció.  

  El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

(*) Poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià.

 

La documentació es pot fer arribar:

 • per correu electrònic, a: info.postgraus@esmuc.cat
 • per correu postal o missatgeria, a: Secretaria de Postgraus. Escola Superior de Música de Catalunya. C. Padilla 155 08013-Barcelona
 • personalment, a la Secretaria de màsters de l’Esmuc, de dilluns a divendres d’10h a 13h.