Percussió i música i moderna: Un recurs per a l’aula

L’alumnat de secundària (i també del cicle superior de primària) empra la música com a signe d’identitat. Incorporar a l’aula els seus gustos i preferències musicals pot ser un valuosíssim recurs pel professor de música i/o el tutor per treballar tant el propi currículum com altres aspectes importants en els àmbits emocional i relacional, a partir de convertir la classe en una ‘banda’ de música moderna.

Hores 16
Calendari 2-5 de juliol
Horari De 15.00h a 19.30h 
Professorat Ferran Badal, Ruben Bes, Nan Mercader, Dani Forcada i Ramon Torramilans,
Preu 150€

Objectius

1)    Presentar diferents patrons rítmics, harmònics i formals que permetin acostar-nos a la interpretació de diverses músiques modernes amb instrumental Orff i petita percussió. Descobrir alguns recursos harmònics bàsics recurrents. Introduir recursos senzills per treballar la improvisació.

2) Ajudar a la integració social i a la cohesió de grups classe amb estudiants de procedències diverses, a partir del treball amb instruments de percussió i la interpretació amb músiques de diferents països.

Contingut

Patrons rítmics, seqüències harmòniques i estructures formals presents i recurrents a diversos estils de la música moderna i de peces de diferents països (Marroc, Xina, Sud i Centre Amèrica....). Recursos harmònics bàsics per acompanyar música pop i rock i músiques típiques de diferents països. La improvisació musical, rítmica i melòdica amb l'instrumental Orff. Tècniques bàsiques per fer arranjaments amb instrumental Orff i petita percussió.

Destinataris

Professorat i equips directius de primària, secundària i escoles de música. Llicenciats i/o estudiants amb interès per l’ensenyament secundari o el magisteri

Professorat

Ferran Badal, professor de didàctica de l’ESMUC. Titulat en jazz i música moderna (ESMUC). Director artístic de Comusitària, professor de l’EMM de Mataró i professor dels cursos d’Avinyó.

Ruben Bes, professor de didàctica de l’ESMUC. Titulat en les especialitats de pedagogia i jazz i música moderna (ESMUC). Màster en gestió de centres educatius (UB). Gerent de l’EMM El Prat.

Nan Mercader, professor de percussió del departament de JiMM de l’Esmuc.  Titulat en jazz i música moderna (ESMUC). Especialista en  percussió Llatina, Flamenca, Brasilera, Africana, Àrab i Bateria fusion.

Dani Forcada, professor de percussió del departament de JiMM de l’Esmuc.  Titulat en jazz i música moderna (ESMUC). Especialista en música llatina i brasilera.

Ramon Torramilans, professor de percussió i de repertori instrumental específic  i Cap del departament de CiC de l’Esmuc. Membre del grup de percussions de Barcelona