V Premi Esmuc a Treballs de Recerca de Batxillerat

Bases

L’Escola Superior de Música de Catalunya convoca un premi per al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya, en qualsevol temàtica relacionada amb la música, que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2020-21.

Requisits

Al Premi hi pot optar l'alumnat de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.

Els treballs poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos en el moment de presentar-se a aquest Premi. Poden estar escrits en català, castellà, i anglès.

Els treballs han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumnat que desitgi concursar.

Presentació

Es farà a través del formulari web, que inclourà les dades de la persona que n'és autora, una descripció del motiu de l’elecció del tema així com un resum i una selecció de paraules clau referents al treball realitzat.

També inclourà el nom del director o coordinador del batxillerat del centre i el nom del professor encarregat de la tutorització del treball.

Els treballs es lliuraran en un fitxer PDF, sense les dades identificadores de la persona que n’és autora, a través del correu electrònic: recerca@esmuc.cat. Es podrà presentar addicionalment un fitxer amb material audiovisual, sense dades identificadores, amb un límit de 10 MB en un format que sigui reproduïble amb VLC. Així mateix s’enviarà un altre document adjunt amb el títol del treball, nom i cognoms de qui presenta, e-mail i telèfon de contacte.

A la presentació del treball es podrà adjuntar una carta de suport que en destaqui l’interès, aportacions o valor dels resultats.

El termini de presentació dels treballs finalitza l’1 de juny de 2021.

Valoració

El jurat del Premi estarà format per professorat de l’Esmuc i personal tècnic del Servei d’Ordenació Curricular de l’ESO i el Batxillerat del Departament d’Educació. El jurat serà presidit per la Directora General de l’Esmuc. 

Es valorarà la qualitat dels apartats que a continuació es detallen, tal com queda explicitat en el Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183, el qual fa referència directament a les diferents seccions del treball de recerca de batxillerat: 

  • Identificació de problemes i formulació de  preguntes
  • Plantejament de  l'objectiu o objectius que es persegueixen amb la recerca
  • Metodologia utilitzada per assolir els objectius previstos  
  • Exposició dels resultats obtinguts
  • Discussió dels resultats i el seu contrast amb la informació de què es disposava a l’inici
  • Conclusions i argumentació
  • A més es valorarà l'originalitat, la creativitat i el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinència del tema tractat.

Premis

De tots els treballs presentats s’escolliran els quatre millors valorats. A un d’ells se li atorgarà el Premi ESMUC i a la resta tres mencions.

Les distincions atorgades en aquesta edició seran les següents:

  • Premi ESMUC al millor treball: dotació econòmica de 300€, publicació del treball al web de l'escola, i diploma.
  • Menció de treball finalista: diploma més obsequi.

Tant la persona premiada com les mencions rebran 4 entrades per assistir a una selecció d’espectacles de la programació del Centre Cultural Terrassa (www.fundacioct.cat), durant el període 2021/juny 2022, gràcies a la col·laboració de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA en el Premi Esmuc de Treballs de Recerca de Batxillerat. Caldrà contactar a través de fundacio@fcaixescatalanes.cat 

Els premis es lliuraran en l'acte inaugural del curs 2021-2022 que tindrà lloc el dia 18 d'octubre de 2021. 

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.