L’ESMUC primer centre d’ensenyaments superiors de música en influència a les xarxes socials

Publicat el 14/07/2017

El blog Social Media y Música, que edita David Peralta, mànager del sector cultural, especialista en xarxes socials i violinista, ha publicat el segon estudi sobre la Influència dels conservatoris espanyols a les xarxes socials. L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) torna a obtenir bona nota en la utilització de les xarxes socials. Al rànquing de centres superiors d’educació musical, que compta amb una valoració sobre 30 escoles, l’ESMUC ocupa la primera posició.

Rànguing influència xarxes socials

El nou estudi, amb dades del mesos de maig i juliol, centra la seva atenció en 145 centres musicals: 30 escoles de música, 85 conservatoris professional i 30 centres d’ensenyaments superiors.

Segons el rànquing d’influència en xarxes socials del mes de juliol, entre els 145 centres d’estudis musicals espanyols, l’ESMUC aconsegueix un índex de valoració Klout de 58, amb una tendència positiva en relació a mesos anteriors. Aquest índex mesura la influència, especialment a Twitter, de més de 400 variables entre 14 mitjans socials. El mes de març, l’escola tenia un índex de 57, amb la qual cosa continua en una tendència positiva.

Pel que fa a l’índex global, d’influència entre els 145 centres musicals estudiats, l’ESMUC ocupa la tercera posició, per sota del Conservatori de Gijón (65), i de l’escola Música Creativa (59).                                  

                     
Dades a Twitter

L’Escola ocupa la segona posició en el rànquing que comptabilitza el nombre de seguidors que té a Twitter amb un total de 5.872 seguidors. Actualment, amb data de mitjans de juliol, aquesta xifra és de 5.938.

Twitter

L’ESMUC també ocupa la tercera posició, en el nombre total de tuïts enviats des de la seva creació, entre tots els centres de formació musicals estudiats. L’Escola quantifica un total de 6.287 missatges publicats al mes de maig, i amb data d’avui, la xifra gira en torn dels 6.601 missatges.

L’estudi destaca la importància de l’ús adequat de les xarxes socials per donar suport a la tasca dels centres educatius musicals, especialment a l’hora de difondre, comunicar, interaccionar i emocionar. També destaca que la seva gestió és important perquè la formació del músic ha de comptar necessàriament també amb el coneixement i domini d’aquestes eines.

El perfil de l'ESMUC a Facebook té actualment un total de 5.668 seguidors/es.

                                             

Més informació:

David Peralta. Blog de Social Media y Música