Rosa Iniesta Llop

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Rosa Iniesta Llop

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

17.45 hores

Accés lliure