Michaela D’amico

Michaela D’amico

Concert/Recital final de Màster

Màster en Ensenyaments Artístics d’Estudis Avançats en Interpretació: Instruments de la Música Clàssica i Contemporània

Instrument: Violí

Sala d'Orquestra de l'ESMUC

10 hores

Entrada gratuïta            

Professor/a instrument: Kai Gleusteen

Director/a: Miguel Simarro